Nasze cele


Do głównych celów KNSL należą:

  • propagowanie zagadnień logistycznych w środowisku studenckim,

  • poszerzanie wiadomości praktycznych związanych z logistyką,

  • nawiązywanie współpracy z przedstawicielami branży TSL,

  • organizacja cyklu seminariów otwartych dla studentów z udziałem praktyków i teoretyków,

  • udział w konferencjach logistycznych,

  • organizacja wyjazdów studyjnych,

  • prowadzenie prac badawczych,

  • integracja ośrodków akademickich,

  • rozwiązywanie problemów logistycznych w ramach Koła.