Telegraph„Na początku był chaos. Z chaosu wyłoniła się idea…”

Hermes” był czasopismem studentów AON, założonym przez KNSL. Ideą jego powstania była aktywizacja naukowa studentów do poszukiwania wiedzy w innych źródłach niż zajęcia uczelniane. Po raz pierwszy wydany na 3. Międzynarodową Konferencję Studentów Logistyki „Logistyka a Bezpieczeństwo 2012” w postaci dodatku konferencyjnego.  Kontynuację naszych zamierzeń i działań odnaleźliśmy we współpracy ze studentami z Redakcji czasopisma „Rembridge” oraz z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. W ramach tej współpracy powstał pierwszy, inauguracyjny egzemplarz Czasopisma Studentów AON „Telegraph”, który zostanie opublikowany pod koniec maja 2012r.W czasopiśmie znajdziemy wywiady, artykuły popularno – naukowe, sprawozdania z działalności Kół Naukowych AON, recenzje filmów i książek, relacje z imprez studenckich i wiele więcej. Czasopismo będzie wydawane w formie kwartalnika jako autonomiczny dodatek do Biuletynu AON.  Wszystkie publikowane numery „Telegrapha” będą udostępniane w formie materialnej na AON oraz w formie elektronicznej do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce PROJEKTY. 
 

Pozdrawiamy,Zespół KNSL