O kole naukowym


Koło Naukowe Studentów Logistyki jest uczelnianą organizacją studencką, której historia sięga 26 kwietnia 2002 r., kiedy to na ówczesnym Wydziale Strategiczno-Obronnym z inicjatywy żołnierzy zaczęto propagować zagadnienia z obszaru Logistyki Wojskowej w ramach nowopowstałej organizacji.

1 października 2004 r. w szeregi KNSL wstąpili również cywilni studenci studiów stacjonarnych, w wyniku czego sfera zainteresowań została poszerzona o elementy Logistyki Cywilnej.

Obecnie, po licznych zmianach organizacyjnych jakie miały miejsce w Akademii, KNSL funkcjonuje przy Instytucie Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej aktywnie włączając się w życie naukowe m.in. poprzez organizację konferencji naukowych, wykładów otwartych oraz biorąc czynny udział w ogólnopolskich konferencjach oraz seminariach naukowych.