Sukcesy


Udział w konkursach logistycznych:

1st

XV FORUM MŁODEJ LOGISTYKI NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ  - zespół w składzie Iwona Szajewska, Aleksandra Nasuta i Joanna Ostrowska za wystąpienie na temat: "Nowoczesne wyposażenie i urządzenia magazynowe zwiększające produktywność i efektywność finansową”.  

III Konferencja Naukowa Studenckiego Koła Naukowe Logistyki i Innowacji LOGIN  - Weronika Kukla za referat nt.  "Specyfika obsługi pasażera w transporcie publicznym" 

V Warszawskie Dni Logistyki - zespół w składzie Rafał Butryn, Jacek Grzyb za wystąpienie nt. Konkurencyjność Kolei Mazowieckich na kolejowym rynku transportowym w województwie mazowieckim.

V Poznańskie Forum Logistyczne - Rafał Partyka za referat Redystrybucja produktów zwróconych z rynku 

XIII Forum Młodej Logistyki - zespół w składzie: Rafał Partyka, Szymon Skórzewski, Marcin Witek
za wystąpienie n.t.: Efektywne wykorzystanie elastycznego czasu pracy


XII Forum Młodej Logistyki - zespół w składzie: Karolina Cieślińska, Monika Noworolnik, Kamil Matras
za wystąpienie n.t.: Jak dostosować zasoby logistyczne do sezonowości sprzedaży


2nd

Logistyka wokół Nas 2015 -  Maja Strzelczyk i Rafał Partyka prelekcja n.t: „Wykorzystanie systemu WMS i technik automatycznej identyfikacji w procesach preparacji zamówień sztukowych na przykładzie wózka kompletacyjnego firmy Balea”

XIV Forum Młodej Logistyki - zespół w składzie: Marta Pawelczyk, Weronika Kukla, Adrian Kozłowski
za wystąpienie n.t.: Praktyczne zastosowanie logistyki w zakresie zwrotów towarów z sieci handlu detalicznego

3rd
V Warszawskie Dni Logistyki - Marta Giedz z artykułem „Logistyka a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw – strategie konkurencji”

X Forum Młodej Logistyki - zespół w składzie: Paweł Krekora, Kamil Matras, Patryk Auerbach, Jarosław Nowicki, Ewald Bednarczyk, Sławomir Nizioł
za wystąpienie n.t.: formuła X FML oparta była na losowaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi

XI Forum Młodej Logistyki - zespół w składzie: Paweł Krekora, Jakub Ognik, Patryk Auerbach, Kamil Matras, Monika Noworolnik, Karolina Cieślińska
za wystąpienie n.t.: Siarczyste chmury nad Bałtykiem - czyli żegluga morska na morzu bałtyckim po 2015 roku w perspektywie zaostrzenia norm dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

Wyróżnienia
V Poznańskie Forum Logistyczne - Rafał Partyka zdobył Złote Pióro Rektora Politechniki Poznańskiej za najlepszy referat dotyczący redystrybucji produktów zwróconych z rynku

XII Forum Młodej Logistyki - zespół w składzie: Lucyna Szaciłło, Aleksandra Sosnowska, Szymon Skórzewski
za wystąpienie n.t.: Organizacja produkcji i dystrybucji przy wprowadzeniu nowego produktu dla branży FMCG