Projekty

Życie Naszego Koła wyznaczają przede wszystkim projekty.
To dzięki nim możemy poszerzać posiadaną przez Nas wiedzę, nabywać przydatne umiejętności, a także zdobywać bezcenne doświadczenie.

Do Naszych najważniejszych projektów należą:

1. Logistyka a Bezpieczeństwo - konferencja studentów logistyki

a także


2. Akademia Menedżera Logistyki